Taze Gıda Kapları - 190x144

Üretimde kullandığımız MAP teknolojisine uygun ambalajlarımız ile ürünün raf ömrünü uzatıyor, kalitesinin güvence altına alıyor, yükleme ve nakil sırasında zarar görmesini engelliyoruz..

Modifiye atmosfer paketleme (MAP); Enzimatik, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalara karşı gıdaların depolama, taşıma ve ambalajlanmasında ürünün etkileşimde bulunduğu hava bileşiminin, ürün çeşidine bağlı olarak oksijen, karbondioksit, azot ve etilen gibi gazların ortama verilmesi ya da ortamda uzaklaştırılmasıdır. Bu gıdanın çevresindeki atmosferi değiştirerek ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullandığımız bir yöntemdir.


Teknik Özellikler

ÜRÜN KODUHAMMADDEYÜKSEKLİKKOLİ ÖLÇÜLERİKOLİ İÇİ ADETPALETTEKİ ADET
190x144x12PP12620x400x40048025
190x144x15PP15620x400x40048025
190x144x20PP20620x400x40048025
190x144x30PP30620x400x40035225
190x144x40PP40620x400x40048025
190x144x43PP43620x400x40048025
190x144x50PP50620x400x40035225
190x144x55PP55620x400x40035225
190x144x58 -2BPP58620x400x40035225
190x144x60PP60620x400x40048025
190x144x65PP65620x400x40035225
190x144x75PP75620x400x40032025
190x144 PET LIDPET25620x400x40040025